Patrick Wessels is consumentenpsycholoog en houdt zich bezig met de psychologie achter het consumentengedrag. In het interview met VICE zegt hij de verontwaardiging omtrent nieuws over vleesvervangers te kunnen verklaren aan de hand van verschillende factoren.

,,Op het moment dat je mensen iets afpakt, zullen ze daar altijd waanzinnig fel op reageren. Zet alles wat je denkt over volwassen gedrag uit je hoofd, want als mensen het gevoel hebben dat ze iets wordt afgepakt, komt er een moeilijk te verklaren agressie naar boven.” 

Vlees en identiteit

Ondanks dat er nog steeds vlees gekocht kan worden in de supermarkt en er in wezen niets wordt afgepakt, ontstaat dit gevoel bij een nieuwsbericht over vleesvervangers wel. Volgens Wessels heeft dit te maken met veranderingen in ons eetgedrag. ,,Het gegeven dat het doodnormaal is om vlees te eten lijkt te verdwijnen en dat is een probleem voor sommige mensen, omdat vlees zo diep is geworteld in hun identiteit.''

Aan deze identiteit lijkt te worden getart wanneer de groep mensen die géén, of minder vlees eten groter wordt. ,,Voor de vleeseters geldt dat zij zichzelf zien als iemand die vlees eet, en daardoor bij een brede groep mensen horen. En evolutionair is het zo: hoe groter de groep waar je bij hoort, des te veiliger je bent'', vertelt Wessels.

Tegenstrijdige waarden

Mensen gaan er vanuit dat in de eerder genoemde grote en veilige groep een langetermijn-belang wordt nagestreefd voor de mensheid. Maar eigenlijk past het eten van (veel) vlees daar niet helemaal bij, volgens Wessels. Waarom men toch nog graag vlees wil eten komt volgens Patrick Wessels door de zogeheten confirmation bias.

Confirmation bias is een cognitieve denkfout die we maken, waardoor we informatie die onze waarden bevestigen zwaarder wegen dan informatie die dit tegenspreekt. Dit betekent wanneer iemand ervan overtuigd is dat vlees een essentieel onderdeel van het dagelijkse menu is, deze persoon op zoek zal gaan naar informatie die dit bevestigt. Ook als die weet dat er andere geluiden zijn, houd die door dit principe vast aan diens waarden.

Wanneer er dus een nieuwsbericht wordt geplaatst over vleesvervangers, staat dat lijnrecht tegenover het idee dat vlees eten goed voor je is. Dit gevoel van tegenstrijdige waarden en het gevoel van het niet meer behoren tot een grotere groep kunnen ertoe leiden dat er met regelmaat boze reacties zijn te vinden onder niet alleen nieuwsberichten over vleesvervangers, maar ook onder nieuwsberichten in het algemeen.