Bakken
Kalfsentrecote, kalfskotelet, kalfsoester, kalfsschnitzel, kalfshaas, kalfshamburger.

Braden
Kalfsfricandeau, kalfsrollade, kalfssaucijsjes. 

Stoven
Kalfslapjes, kalfsriblap, kalfssucade, osso buco, kalfswang.

Overig
Kalfslever, kalfstong, kalfszwezerik

Bekijk de recepten met kalfsvlees.