Er is soms wat verwarring over de woorden biologisch en ecologisch. Deze termen worden in Nederland door elkaar gebruikt, maar zijn gelijk aan elkaar. Niet voor niets staat het EKO-keurmerk voor biologisch verantwoorde producten. De stichting Skal ziet toe op de naleving van de voorschriften.

De definitie van biologische landbouw volgens de internationale federatie van biologische-landbouworganisaties:
Biologische landbouw is een productiesysteem dat de gezondheid van bodems, ecosystemen en mensen ondersteunt en in stand houdt. Zij is gebaseerd op ecologische processen, biodiversiteit en natuurlijke cycli die zijn aangepast aan lokale omstandigheden, in plaats van input met nadelige effecten te gebruiken. Biologische landbouw combineert traditie, innovatie en wetenschap ten voordele van de gezamenlijke leefomgeving en ter bevordering van rechtvaardige relaties en een goede levenskwaliteit voor alle betrokkenen.

Biologische landbouw is gebaseerd op een aantal basisprincipes:

  • het moet de gezondheid van bodem, plant, dier, mens en de planeet als een ondeelbaar geheel in stand houden en versterken.
  • het moet gebaseerd zijn op levende ecologische systemen en kringlopen, met hen meewerken, ze versterken en in stand houden.
  • het moet gebaseerd zijn op relaties die billijkheid waarborgen met betrekking tot de gemeenschappelijke omgeving en ontwikkelingsmogelijkheden.
  • het moet met voorzorg en verantwoordelijkheid worden beoefend, om de gezondheid en het welzijn van de huidige en toekomstige generaties en hun leefomgeving te beschermen.


Als het EKO-Keurmerk op een product staat, is het gegarandeerd biologisch: ongeacht in welke winkel je het product tegenkomt. Je kunt ook het (binnenkort verplichte) Europese Bio-keurmerk tegen komen op verpakte biologische producten. De aanwezigheid van dit frisgroene blaadje garandeert eveneens de gecontroleerde kwaliteit van biologisch.