Dit artikel is eerder verschenen op AD Koken & Eten. Meer culinair nieuws? Kijk dan hier.

Voor het onderzoek zijn enquêtes uitgevoerd onder (jonge) gezinnen. Het blijkt dat Nederlandse gezinnen bereidwillig zijn om in actie te komen tegen voedselverspilling. Ruim driekwart geeft de eigen motivatie om voedselverspilling tegen te gaan een 8 of hoger. De meerderheid van de ouders (6 op de 10) is in hun beleving meestal al bezig met het tegengaan van verspilling, blijkt uit de enquête. 

Hoogopgeleide ouders vinden zichzelf meer gemotiveerd (8,2 op een schaal van 1 tot 10) dan laagopgeleide ouders (7,9). Ook geven zij vaker aan al bezig te zijn met het tegengaan van voedselverspilling dan laagopgeleide ouders (93 procent versus 86 procent).

Hoogopgeleiden 

Vooral bij hoogopgeleiden is winst te behalen bij het bewuster inkopen van producten. Hoewel hoogopgeleiden vaker zeggen te letten op voedselverspilling, lijken ze er bij het kopen minder mee bezig te zijn. Ze nemen vaak iets spontaan mee, omdat het in de aanbieding is of omdat ze denken dat ze het nodig hebben. Daarom kopen ze vaak té veel. Wel plannen hogeropgeleiden vaker vooruit en werken ze met een boodschappenlijstje. 

Eerder was al bekend dat huishoudens met kinderen over het algemeen meer voedsel verspillen dan huishoudens zonder kinderen. Vooral ouders met kinderen jonger dan vier jaar verspillen relatief veel. Brood, zuivel, groente, fruit en vlees zijn producten die het meest verspild worden in Nederlandse huishoudens. Per persoon, per jaar, gooien we 9,2 kilo brood weg en 6,8 kilo zuivel weg. 

Een meerderheid van de ouders werkt trouwens met een boodschappenlijstje (65 procent), maar 4 op de 10 ouders weten in de winkel niet precies wat ze al in huis hebben. Dat leidt dan weer vaker tot de aanschaf van overbodige producten. Het maken van een boodschappenlijstje is wel dé manier om voedselverspilling te voorkomen. Dit kan volgens het Voedingscentrum 4 tot 13 kilo afval schelen, zo bleek uit het eerdere onderzoek.

7 miljoen euro 

Vorig jaar heeft het kabinet 7 miljoen euro uitgetrokken voor innovatie, onderzoek en voorlichting aan grote voedingsbedrijven. "Dat geld is natuurlijk niet in één jaar uit gegeven. Die 7 miljoen wordt in partjes uitgegeven", zegt Rudi Buis, Woordvoerder Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit. "We zijn bezig met een aantal dingen. We maken deel uit van de Stichting Samen Tegen Voedselverspilling en leveren hen een deel van de kennis."

Er is echter maar een deel van het geld uitgegaan naar de Stichting, volgens Buis. "We zijn samen met supermarkten aan het kijken of ook minder mooie producten een plek in het schap kunnen krijgen." Ook is het Ministerie bezig met voucherregelingen. "Voor het maken van een eindproduct houden bedrijven soms grondstoffen over. Met zo'n regeling geven we advies aan bedrijven hoe ze met die reststromen om kunnen gaan. Ook gaan wij over wetten en regels. Als er wetten zijn die voedselverspilling in de hand werken, willen wij dat die aangepast worden."