Hij komt er. De suikertaks is opgenomen in het coalitieakkoord voor 2021-2025. Verder wil de coalitie afspraken maken met de industrie ter bevordering van gezondere voeding. Ook zal de positie van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) worden versterkt en moeten kinderen beter beschermd worden tegen de invloed van marketing van etenswaren.

BTW op groenten naar 0%

Gezondheid is meer dan het ontmoedigen van suikerhoudende dranken. Daarom is het plan om de BTW op groenten en fruit terug te brengen naar 0%. Het streven is een ,Gezonde Generatie in 2040'. Dit is een initiatief van verschillende gezondheidsorganisaties met als doel dat de Nederlandse jeugd in 2040 de gezondste is ter wereld.

In hoeverre bovenstaande veranderingen ook daadwerkelijk worden doorgevoerd, en wanneer, blijft nog de vraag. Op pagina 33 van het coalitieakkoord staat: ‘te bezien hoe we op termijn een suikerbelasting kunnen invoeren en de BTW op groente en fruit naar 0% kunnen verlagen.’ Een daadwerkelijke suikertaks kan dus nog op zich laten wachten.