Artisti del Gusto, oftewel smaakkunstenaars. Deze naam wordt gegeven aan de Italiaanse barista's die in deze serie centraal staan en die het koffie zetten tot kunst verheven.