De voordelen van een 24K account

  • Recepten bewaren
  • Exclusieve content en aanbiedingen
  • Gratis e-books

Gebruiksvoorwaarden

Bijgewerkt op 12 oktober 2020


Beschrijving van 24kitchen-diensten en Aanvaarding van Gebruiksvoorwaarden 

Welkom bij 
www.24kitchen.nl, welke website wordt geëxploiteerd door The Walt Disney Company (Benelux) BV, De Passage 144, 
1101, AX Amsterdam Zuidoost, KvK nummer 34076102 (“Bedrijf” of “wij”). De diensten die het Bedrijf levert op www.24kitchen.nl omvatten alle 24kitchen-gemerkte URL's (de “24kitchen-website”), videodiensten, mobiele diensten en alle andere functies, inhoud of applicaties die van tijd tot tijd aangeboden worden door het Bedrijf in het kader van de bedrijfsactiviteiten van het Bedrijf (gezamenlijk de “24kitchen-diensten”).

Het Bedrijf biedt u 
www.24kitchen.nl en de 24kitchen-diensten voor uw eigen vermaak. Door een bezoek te brengen aan www.24kitchen.nl (of u nu wel of geen geregistreerd lid bent) of gebruikmaakt van de 24kitchen-diensten, aanvaardt u en verklaart u zich akkoord met deze overeenkomst, inclusief alle toekomstige aanpassingen (“Overeenkomst”), en dient u zich aan alle van toepassing zijnde wetten, regels en voorschriften te houden (“Toepasselijk Recht”). Lees deze Overeenkomst zorgvuldig door. Het Bedrijf behoudt zich het recht voor om op elk gewenst moment deze Overeenkomst te wijzigen en iedere wijziging zal van kracht gaan op het moment van plaatsing op www.24kitchen.nl. Alle wezenlijke wijzigingen worden uitsluitend met terugwerkende kracht toegepast. Indien u www.24kitchen.nl of de 24kitchen-diensten blijft gebruiken, vormt een dergelijke wijziging uw aanvaarding van en akkoord met de gewijzigde Overeenkomst.  Het is daarom van belang en uw verantwoordelijkheid dat u deze Overeenkomst regelmatig op wijzigingen controleert. Indien u niet akkoord gaat met deze Overeenkomst en met de naleving van het Toepasselijke Recht, dan moet u het gebruik van de 24kitchen-website en de 24kitchen-diensten onmiddellijk staken.

U kunt een kopie van deze Overeenkomst ontvangen door ons een e-mail te sturen naar:
klantenservice@24kitchen.nl Onderwerp: Gebruiksvoorwaardenovereenkomst. Uw toegang tot en gebruik van bepaalde 24kitchen-diensten kunnen vereisen dat u aanvullende algemene voorwaarden moet aanvaarden, die van toepassing zijn op dergelijke 24kitchen-diensten, in aanvulling op deze Overeenkomst en kunnen u vereisen om Software of Inhoud te downloaden (zoals hieronder uiteengezet).

Aanmeldings- en accountbeveiliging 
Gebruik van de 24Kitchen-diensten is beperkt tot gebruikers van 16 jaar en ouder. Gebruikers jonger dan 16 jaar dienen goedkeuring te hebben van hun ouders of wettelijke vertegenwoordigers. Alle registratie-informatie die u indient om een account aan te maken, dient nauwkeurig te zijn en dient te worden bijgehouden. U bent verantwoordelijk voor het behouden van de vertrouwelijkheid van uw wachtwoord en u bent verantwoordelijk voor al het gebruik van uw account. Het is daarom van wezenlijk belang dat u uw wachtwoord met niemand deelt. U gaat ermee akkoord om op geen enkel moment gebruik te maken van het account, de gebruikersnaam, het e-mailadres of wachtwoord van iemand anders. U gaat ermee akkoord om het Bedrijf onmiddellijk in kennis te stellen van elk vermeend onbevoegd gebruik van of toegang tot uw account of wachtwoord. 

Beëindiging

Deze Overeenkomst blijft volledig van kracht terwijl u de 24kitchen-diensten gebruikt. U kunt te allen tijde uw abonnement op de 24kitchen-diensten beëindigen, om welke reden dan ook, door de afmeldknop op de startpagina te volgen of door de afmeldinstructies in de nieuwsbrief op te volgen. Het Bedrijf kan te allen tijde, om welke of geen reden dan ook, met of zonder voorafgaande kennisgeving of toelichting en zonder aansprakelijkheid uw toegang tot de 24kitchen-diensten beëindigen. Bovendien blijft deze Overeenkomst van kracht, zelfs nadat uw toegang tot de 24kitchen-diensten is beëindigd. U gaat ermee akkoord dat uw account niet-overdraagbaar is en alle rechten op uw account vervallen wanneer u overlijdt.

Kosten 
U erkent dat het Bedrijf het recht behoudt om abonnementskosten in rekening te brengen voor elk afzonderlijk deel van de 24kitchen-diensten. Het Bedrijf zal u van tevoren in kennis stellen van dergelijke kosten, waaronder alle wijzigingen in het bedrag van dergelijke kosten, en een manier om uw abonnement te annuleren in het geval u de gewijzigde kosten niet wenst te betalen. Indien het Bedrijf uw toegang tot de 24kitchen-diensten opschort of beëindigt omdat u in strijd hebt gehandeld met de Overeenkomst of het Toepasselijke Recht, zult u geen recht hebben op een restitutie van het ongebruikte deel van dergelijke kosten of andere betalingen. 

Aankoop van 24kitchen-diensten of Producten
Indien u een dienst of product koopt op 
www.24kitchen.nl, (“Websiteproduct”), dan kan van u verlangt  worden dat u uw persoonsgegevens verstrekt, waaronder creditcard- en factureringsgegevens (“Persoonlijke Financiële Informatie”), aan een extern bedrijf (of bedrijven), geselecteerd door, maar niet gelieerd met het Bedrijf (de “Betalingsleverancier”). Wanneer de Betalingsleverancier verantwoordelijk is voor het verzamelen, overdragen en/of verwerken van uw Persoonlijke Financiële Informatie en in sommige gevallen, voor het uitvoeren van uw order, zijn alle betalingsverplichtingen voor de Websiteproducten onderworpen aan de gebruiks-/dienstvoorwaarden en het (de) privacybeleid(slijnen) van de Betalingsleverancier. Indien u een aankoop doet vanuit www.24kitchen.nl garandeert u dat u bevoegd bent om de aankoop te doen door middel van de vorm van betalingskaart die u verstrekt aan de Betalingsleverancier. U dient 18 jaar of ouder te zijn om een Websiteproduct te kopen. 

Voor zover wettelijk toegestaan geeft het Bedrijf geen garanties en aanvaardt zij geen aansprakelijkheid voor elk verlies of schade van welke aard dan ook, met betrekking tot of in verband met uw plaatsing van een order voor een Websiteproduct bij de Betalingsleverancier. In dergelijke gevallen blijft de Betalingsleverancier aansprakelijk voor alle dergelijke orders. U bent uitsluitend verantwoordelijk voor elke en alle transacties waarbij gebruik wordt gemaakt van uw Persoonlijke Financiële Informatie, inclusief maar niet beperkt tot elke en alle kosten. U erkent en gaat ermee akkoord dat in het geval de Betalingsleverancier een probleem ondervindt dat uw Persoonlijke Financiële Informatie aantast, het Bedrijf dan in geen geval verantwoordelijk of aansprakelijk zal zijn tegenover u voor een dergelijk probleem.

Het Bedrijf zal geen documentatie van Persoonlijke Financiële Informatie bewaren die betrekking heeft op aankopen of andere transacties die u verricht via de 24kitchen-diensten. U dient daarom alle documentatie van uw transacties te bewaren. Mocht u vragen hebben over uw transacties of indien u van mening bent dat er een fout is opgetreden of een onbevoegde transactie of activiteit heeft plaatsgevonden met betrekking tot transacties waarbij uw Persoonlijke Financiële Informatie is gebruikt, dan dient u contact op te nemen met de Betalingsleverancier.

Bedrijfsinhoud
De 24kitchen-diensten bevatten informatie, teksten, bestanden, afbeeldingen, video, geluiden, muzikale werken, auteurswerken, applicaties en elk ander materiaal of inhoud (gezamenlijk “Inhoud”) van het Bedrijf (“Bedrijfsinhoud”). Bedrijfsinhoud wordt beschermd door het auteursrecht, handelsmerk, octrooi- en merkenrecht, handelsgeheim en andere intellectuele eigendomsrechten en wetten. Het Bedrijf bezit en behoudt alle rechten in de Bedrijfsinhoud en de 24kitchen-diensten. Het Bedrijf verleent u hierbij een beperkte, herroepelijke, niet-sublicentieerbare licentie om de toegang tot de Bedrijfsinhoud te verkrijgen en deze weer te geven (exclusief elke softwarecode), uitsluitend voor uw persoonlijke, niet-commerciële gebruik in het kader van het bekijken van de 24kitchen-website en het gebruik van de 24kitchen-diensten. De 24kitchen-diensten kunnen ook Inhoud bevatten van gebruikers en andere Bedrijfslicentiegevers. Behalve zoals bepaald in deze Overeenkomst of zoals uitdrukkelijk toegestaan op de 24kitchen-diensten, mag u geen Inhoud die wordt weergegeven op of via de 24kitchen-diensten kopiëren, downloaden, stream capturen, reproduceren, dupliceren, archiveren, uploaden, wijzigen, vertalen, publiceren, uitzenden, overdragen, opnieuw overdragen, distribueren, uitvoeren, weergeven, verkopen of anderszins gebruiken.

Behalve indien expliciet en uitdrukkelijk toegestaan door het Bedrijf, is het voor u strikt verboden om werken of materialen te creëren (inclusief maar niet beperkt tot lettertypes, iconen, linkknoppen, wallpapers, bureaubladthema's, online postkaarten, montages, mash-ups en soortgelijke video's, wenskaarten en niet-gelicentieerde koopwaar) die afgeleid zijn van of gebaseerd zijn op de Bedrijfsinhoud. Dit verbod is van toepassing ongeacht het feit of de afgeleide werken of materialen worden verkocht, geruild of weggegeven. U mag direct of via het gebruik van een apparaat, software, internetsite, webgebaseerde dienst of andere middelen geen enkel auteursrecht, handelsmerk of andere aanduidingen van auteursrecht gemarkeerd op de Inhoud of andere digitale rechtenbeheersmechanisme, of andere inhoudsbescherming of toegangscontrolemaatregelen geassocieerd met de Inhoud inclusief geofilteringsmechanismen verwijderen, omleiden, interferentie ervan vermijden of ontwijken.

Uw gebruik van de 24kitchen-diensten
De 24kitchen-diensten worden uitsluitend aangeboden voor uw eigen persoonlijke gebruik en mogen niet worden gebruikt voor commerciële doeleinden. Het Bedrijf behoudt zich het recht voor om naar eigen goeddunken de commerciële inhoud te verwijderen. U begrijpt dat u verantwoordelijk bent voor alle Inhoud die u plaatst, uploadt, overdraagt, e-mailt of anderszins beschikbaar stelt op, via of in verband met de 24kitchen-diensten (gezamenlijk “Gebruikersinhoud”). Kies daarom zorgvuldig de informatie die u plaatst op, via of in verband met de 24kitchen-diensten. U begrijpt dat het Bedrijf geen controle heeft over de Gebruikersinhoud geplaatst door gebruikers via de 24kitchen-diensten en als zodanig begrijpt u dat u blootgesteld kunt worden aan aanstootgevende, onfatsoenlijke, onjuiste of anderszins bezwaarlijke Inhoud. Het Bedrijf is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor een dergelijke Inhoud. Indien u kennis neemt van enig misbruik van de 24kitchen-diensten, meld dit dan onmiddellijk aan het Bedrijf via klantenservice@24kitchen.nl Het Bedrijf is niet verantwoordelijk voor het controleren van de 24kitchen-diensten op ongepaste Inhoud of gedrag. Indien het Bedrijf op enig moment er naar eigen goeddunken voor kiest om de 24kitchen-diensten te controleren, dan aanvaardt het Bedrijf niettemin verantwoordelijkheid voor bepaalde Inhoud behalve Bedrijfsinhoud, aanvaardt geen verplichting om ongepaste Inhoud te wijzigen of verwijderen en aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor het gedrag van elke willekeurige gebruiker. 

U gaat ermee akkoord om de 24kitchen-diensten niet te gebruiken om:


• Inhoud te plaatsen, uploaden of anderszins over te dragen of te linken, die onwettig, bedreigend, schadelijk, kwetsend, pornografisch is of naaktheid bevat, beledigend, intimiderend, buitensporig gewelddadig, verward, lasterlijk, inbreukmakend op de privacy van iemand anders, publiciteit, auteursrecht, handelsmerk, octrooi, handelsgeheim, contract of andere rechten is, of onjuist of misleidend, obsceen, vulgair, smadelijk, hatelijk of discriminerend is;

• De rechten van anderen te schenden, waaronder octrooirechten, handelsmerken, handelsgeheimen, auteursrechten, privacy-, publiciteits- of andere eigendomsrechten;

• Iemand anders te intimideren of schade te berokkenen;

• Een minderjarige uit te buiten of in gevaar te brengen;

• Zich voor te doen als een persoon of entiteit of om een poging daartoe te doen;

• Een activiteit te introduceren of uit te voeren die betrekking heeft op het gebruik van virussen, bots, wormen of andere computercodes, -bestanden of -programma's die de functionaliteit van computersoftware of -hardware of telecommunicatieapparatuur te onderbreken, vernietigen of beperken, of anderszins het onbevoegde gebruik van of toegang tot een computer of computernetwerk toe te laten;

• De 24kitchen-diensten, inclusief de servers, netwerken of accounts van het Bedrijf te verstoren, te beschadigen, uit te schakelen, te onderbreken, aan te tasten of een last ervoor te vormen of onbevoegde toegang daartoe te verkrijgen;

• Advertenties of andere delen van de 24kitchen-diensten te bedekken, te verwijderen, uit te schakelen, te blokkeren of onleesbaar te maken;

• Technologieën of geautomatiseerde systemen te gebruiken zoals scripts of bots om gebruikersnamen, wachtwoorden, e-mailadressen of andere gegevens van de 24kitchen-diensten te verzamelen of om alle beveiligingstechnologieën en -software die onderdeel zijn van de 24kitchen-diensten te omzeilen of wijzigen;

• Ongevraagde bulkberichten of andere ongevraagde bulkcommunicaties van welke aard dan ook (direct of indirect) via de 24kitchen-diensten te versturen of laten verzenden. Indien u dit wel doet, erkent u dat u het Bedrijf wezenlijke schade hebt berokkend, maar dat de mate van schade zeer moeilijk is te meten. Als redelijke schatting van dergelijke schade, gaat u ermee akkoord om het Bedrijf EUR 15,- te voor iedere feitelijke of beoogde ontvanger van dergelijke communicatie;

• Alle persoonsgegevens aan te vragen, verzamelen of op te vragen voor commerciële of onwettige doeleinden;

• Een afbeelding of video van een andere persoon zonder zijn of haar toestemming te plaatsen, up te loaden of anderszins over te dragen;

• Een commerciële activiteit uit te voeren (inclusief verkopen, wedstrijden of trekkingen) zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van het Bedrijf;

• De 24kitchen-diensten te gebruiken om concurrerende diensten te adverteren of te promoten;

• De 24kitchen-diensten te gebruiken op een manier die niet overeenstemt met het Toepasselijke Recht;

• Anderen het voorgaande te laten doen, stimuleren om te doen of het voor anderen gemakkelijk te maken om te doen.

Het Bedrijf behoudt zich het recht voor, maar doet afstand van alle verplichtingen of verantwoordelijkheden, om Gebruikersinhoud te verwijderen die deze Overeenkomst schendt, zoals naar eigen goeddunken bepaald door het Bedrijf. U erkent dat het Bedrijf zich het recht voorbehoudt om onderzoek te doen naar en de gepaste juridische maatregelen te nemen tegen eenieder die, naar eigen goeddunken van het Bedrijf, deze Overeenkomst schendt, inclusief maar niet beperkt tot het beëindigen van hun gebruikersaccount en/of het melden van dergelijke Gebruikersinhoud of activiteit aan wetshandhavingsinstanties.

U erkent, stemt in en gaat akkoord dat het Bedrijf de informatie die u verstrekt aan 
www.24kitchen.nl inclusief Gebruikersinhoud kan inzien, behouden of bekendmaken, wanneer het Bedrijf te goeder trouw meent dat dergelijke toegang, behoud of bekendmaking noodzakelijk is om: (i) de wettelijke rechten of eigendom van het Bedrijf, onze moedermaatschappijen, dochtermaatschappijen of gelieerde bedrijven (“Gelieerde Bedrijven”) of hun werknemers, vertegenwoordigers en aannemers te beschermen of verweren (inclusief het uitvoeren van onze overeenkomsten); (ii) de veiligheid en beveiliging van Gebruikers van de 24kitchen-diensten of anderen te beschermen, waaronder het handelen in noodomstandigheden; (iii) te beschermen tegen fraude of risicobeheersredenen; of (iv) te voldoen aan de wet of het juridische proces. Zie ons Privacybeleid voor meer informatie over hoe wij uw gegevens gebruiken.

Prijsvragen
U moet zich houden aan de specifieke regels van elke wedstrijd of promotie waaraan u deelneemt op of via de 24kitchen-website. Tenzij wij u anderszins melden, zijn alle prijstrekkingen en -vragen die worden aangeboden via de 24kitchen-website niet toegankelijk voor mensen die buiten Nederland woonachtig zijn.

Uw eigendomsrechten
Het Bedrijf claimt geen enkele eigendomsrechten in de Gebruikersinhoud die u plaatst, uploadt, per e-mail overdraagt of anderszins beschikbaar stelt op, via of in verband met de 24kitchen-diensten; op voorwaarde echter dat de Gebruikersinhoud geen Inhoud bevat die door een gebruiker is geplaatst en al eigendom is van het Bedrijf of een Gelieerd Bedrijf. Door Gebruikersinhoud te plaatsen op, via of in verband met de 24kitchen-diensten, verleent u hierbij aan het Bedrijf en onze Gelieerde Bedrijven, licentienemers en bevoegde gebruikers een eeuwigdurende, niet-exclusieve, volledig betaalde en royaltyvrije, sublicentieerbare, overdraagbare (volledig of gedeeltelijk), wereldwijde licentie om dergelijke Gebruikersinhoud te gebruiken, wijzigen, uit te trekken, aan te passen, afgeleide werken ervan te maken en compilaties erop te baseren, openbaar uit te voeren, openbaar weer te geven, te reproduceren en distribueren op, via of in verband met de 24kitchen-diensten of in verband met elke distributie of syndication daarvan aan Externe Diensten (zoals hieronder uiteengezet) op of via alle mediaformats die nu bekend zijn of later worden ontwikkeld, voor elke en alle doeleinden inclusief, maar niet beperkt tot, promotionele, marketing, handels- of commerciële doeleinden. Het gebruik door het Bedrijf van dergelijke Gebruikersinhoud vereist geen verdere kennisgeving aan u en voor dergelijk gebruik zal geen toestemming van of betaling aan u of een andere persoon of entiteit vereist zijn. Het Bedrijf behoudt zich het recht voor om de opslagcapaciteit van de Gebruikersinhoud die u plaatst op, via of in verband met de 24kitchen-diensten te beperken. 

U verklaart en garandeert dat: (i) u de Gebruikersinhoud die u plaatst op, via of in verband met de 24kitchen-diensten in eigendom hebt, of anderszins gerechtigd bent om de licentie uiteengezet in deze paragraaf te verlenen, en (ii) dat het plaatsen van Gebruikersinhoud door u op, via of in verband met de 24kitchen-diensten en Externe Diensten (zoals hieronder uiteengezet) geen privacyrechten, publiciteitsrechten, auteursrechten, contractrechten of andere rechten van een persoon of entiteit schendt. U gaat ermee akkoord om te betalen voor alle royalty's, kosten en andere gelden die verschuldigd zijn aan een persoon of entiteit als gevolg van het gebruik van alle Gebruikersinhoud die door u wordt geplaatst op of via de 24kitchen-diensten of Externe Diensten (zoals hieronder uiteengezet).

Auteursrechten en andere intellectuele eigendom 
Het Bedrijf respecteert de intellectuele eigendomsrechten van anderen en verwacht van onze gebruikers dat zij hetzelfde doen. Het is u niet toegestaan om materiaal te uploaden, inbedden, plaatsen, e-mailen, overdragen of anderszins beschikbaar te stellen, dat auteursrecht, octrooi, handelsmerk, handelsgeheim of andere eigendomsrechten van een persoon of entiteit schendt. Het Bedrijf heeft een beleid dat de toegang tot de 24kitchen-diensten van personen die herhaaldelijk inbreuk maken in de juiste omstandigheden beëindigt. 

Als u van mening bent dat bepaald materiaal dat te vinden is op of gelinkt is aan de 24kitchen-website inbreuk maakt op uw auteursrecht, stuur dan de Auteursrechtvertegenwoordiger van het Bedrijf (zie hieronder) een kennisgeving van de vermeende inbreuk met vermelding van de volgende informatie: (a) identificatie van het auteursrechtelijke werk dat zou zijn geschonden, of indien meerdere auteursrechtelijke werken vallen onder een enkele kennisgeving, een representatief overzicht van dergelijke werken; (b) identificatie van het vermeende inbreuk makende materiaal en informatie die redelijk voldoende is om ons in staat te stellen om het materiaal op de 24kitchen-diensten te vinden (zoals URL('s) van het vermeende inbreuk makende materiaal); (c) informatie die redelijk toereikend is om ons in staat te stellen contact met u op te nemen, zoals een adres, telefoonnummer, en indien beschikbaar, een e-mailadres; (d) een verklaring van u dat u te goeder trouw van mening bent dat het betwiste gebruik niet toegestaan is door de auteursrechthebbende, zijn/haar vertegenwoordiger of de wet; (e) een verklaring van u dat de bovenstaande informatie in uw kennisgeving juist is en een verklaring van u dat u de eigenaar bent van een exclusief recht dat zogenaamd is geschonden of dat u bevoegd bent om te handelen namens de eigenaar; en (f) uw fysieke of elektronische handtekening. De Auteursrechtvertegenwoordiger van het Bedrijf voor de melding van een vermeende inbreuk kan als volgt worden bereikt: Via post op het adres De Passage 144, 1101 AX Amsterdam Zuidoost of per e-mail op klantenservice@24kitchen.nl.

Externe Links en Diensten
De 24kitchen-diensten of derde partijen kunnen links naar andere websites, applicaties, bronnen of andere diensten gecreëerd door derde partijen verstrekken (“Externe Diensten”). Wanneer u te maken hebt met een Externe Dienst, dan hebt u te maken met de derde partij, niet met het Bedrijf. Als u ervoor kiest om een Externe Dienst te gebruiken en om informatie ermee te delen, kunnen de Externe Diensten uw gegevens gebruiken en delen in overeenstemming met het privacybeleid van de Externe Diensten en uw privacy-instellingen op een dergelijke Externe Dienst. U dient dit privacybeleid zorgvuldig te lezen voordat u gebruik gaat maken van een Externe Dienst. Daarbij kan de derde partij die de Externe Dienst verstrekt andere partijen inzetten om delen van de applicatie of dienst aan u te leveren, zoals technologie-, ontwikkelings- of betalingsdiensten. Het Bedrijf is niet verantwoordelijk voor en geeft geen garanties, expliciet of impliciet, ten opzichte van de Externe Diensten of de aanbieders van dergelijke Externe Diensten (inclusief, maar niet beperkt tot de nauwkeurigheid of volledigheid van de informatie verstrekt door dergelijke Externe Diensten of de privacypraktijken ervan). Opname van een Externe Dienst of een link ernaar op de 24kitchen-diensten vormt geen toestemming of ondersteuning van de Externe Dienst. Het Bedrijf is niet verantwoordelijk voor de inhoud of praktijken van alle websites behalve 
www.24kitchen.nl  zelfs indien de website linkt naar www.24kitchen.nl en zelfs wanneer deze geëxploiteerd wordt door een Gelieerd Bedrijf of een bedrijf anderszins verbonden met www.24kitchen.nl. Door gebruik te maken van de 24kitchen-diensten erkent u en gaat u ermee akkoord dat het Bedrijf niet verantwoordelijk of aansprakelijk is voor enige inhoud of andere materialen gehost of verstrekt vanuit een website anders dan www.24kitchen.nl. Wanneer u Externe Diensten gebruikt, dan doet u dit op eigen risico. Het Bedrijf raadt u aan om geen persoonlijk identificeerbare informatie aan een Externe Dienst te verstrekken tenzij u bekend bent met en vertrouwen hebt in de partij waarmee u te maken hebt.

Indien u geïnteresseerd bent in het creëren van hyperlinks naar 
www.24kitchen.nl dient u van tevoren contact op te nemen met het Bedrijf via klantenservice@24kitchen.nl. Bij het maken van hyperlinks mag u op geen enkele manier verklaren, expliciet of impliciet, dat u de ondersteuning, sponsoring of steun hebt gekregen van www.24kitchen.nl of het Bedrijf, waaronder zijn respectieve werknemers, vertegenwoordigers, bestuurders, functionarissen of aandeelhouders.

Geschillen
U bent uitsluitend verantwoordelijk voor uw interacties met andere Bedrijfsgebruikers, -aanbieders of Externe Diensten of andere partijen waarmee u te maken hebt, op, via of in verband met de 24kitchen-diensten. Het Bedrijf behoudt zich het recht voor, maar is niet verplicht om betrokken te zijn bij een van deze geschillen.

Privacy- en cookiebeleid

Gebruik van de 24kitchen-diensten is ook onderworpen aan ons Privacy- en Cookiebeleid, dat door middel van verwijzing opgenomen is in deze Overeenkomst. Zie ook http://www.24kitchen.nl/privacybeleid  en  http://www.24kitchen.nl/cookiebeleid.

Disclaimers
De 24kitchen-diensten worden “in huidige staat” en “zoals beschikbaar” aangeboden en het Bedrijf garandeert of belooft geen specifieke resultaten uit het gebruik van de 24kitchen-diensten. Het Bedrijf wijst uitdrukkelijk alle garanties en voorwaarden van welke aard dan ook af, hetzij expliciet of impliciet, inclusief maar niet beperkt tot de geïmpliceerde garanties van verkoopbaarheid, geschiktheid voor een bepaald doel en niet-inbreuk. Het Bedrijf garandeert met name niet dat uw gebruik van de 24kitchen-diensten ononderbroken, tijdig, veilig of foutloos zal zijn en dat alle informatie door u verkregen op, via of in verband met de 24kitchen-diensten of Externe Diensten (inclusief maar niet beperkt tot via Gebruikersinhoud of advertenties van derden) juist of betrouwbaar zal zijn. In geen geval zal het Bedrijf verantwoordelijk zijn voor verlies of schade, inclusief maar niet beperkt tot materiële schade, persoonlijk letsel of overlijden, voortvloeiend uit het gebruik van de 24kitchen-diensten, problemen of technische storingen in verband met het gebruik van de 24kitchen-diensten, bijwonen van een Bedrijfsevenement, enig materiaal gedownload of anderszins verkregen in verband met de 24kitchen-diensten, enig Gebruikersinhoud, advertentie van derden of Externe Dienst geplaatst op, via of in verband met de 24kitchen-diensten, of het gedrag van gebruikers van de 24kitchen-diensten, zowel online als offline. Uw gebruik van Gebruikersinhoud, advertenties van derden, Externe Diensten en de goederen of diensten verstrekt door derde partijen, is uitsluitend uw verantwoordelijkheid en geschiedt op uw eigen risico. Gebruikersinhoud, advertenties van derden en Externe Diensten geven niet altijd de meningen of de beleidslijnen van het Bedrijf weer.

 

Aansprakelijkheidsbeperking
Voor zover de wet dit toelaat, zal het Bedrijf niet aansprakelijk zijn tegenover u of een derde partij voor alle indirecte, gevolg-, exemplaire, incidentele, bijzondere of punitieve schade, inclusief zonder beperking, schade als gevolg van gederfde winst (direct of indirect) voortvloeiend uit uw gebruik van de 24kitchen-diensten, zelfs indien het Bedrijf in kennis is gesteld van de mogelijkheid van dergelijke schade. Onverminderd eventuele andersluidende bepalingen hierin zal de aansprakelijkheid van het Bedrijf tegenover u, om welke reden dan ook en ongeacht de vorm van de actie, te allen tijde beperkt zijn tot het betaalde bedrag, indien van toepassing, door u aan het Bedrijf voor de 24kitchen-diensten tijdens de periode van uw gebruik van de 24kitchen-diensten. Niets in deze overeenkomst zal de aansprakelijkheid van het Bedrijf uitsluiten of beperken voor overlijden of persoonlijk letsel dat veroorzaakt wordt door zijn nalatigheid of elke andere aansprakelijkheid voor zover dergelijke aansprakelijkheid bij wet niet mag worden uitgesloten of beperkt.
 
Geschillen
De Overeenkomst zal worden geregeld door en opgevat in overeenstemming met Nederlands recht. U en het Bedrijf gaan ermee akkoord om zich te onderwerpen aan de exclusieve rechtsbevoegdheid van de Nederlandse rechter bij het beslechten van geschillen voortvloeiend uit de Overeenkomst of de 24kitchen-diensten. 

Vrijwaring
U gaat ermee akkoord om het Bedrijf, zijn Gelieerde Bedrijven, onderaannemers en andere partners, en hun respectieve functionarissen, vertegenwoordigers, partners en werknemers schadeloos te stellen en te vrijwaren tegen enig verlies, aansprakelijkheid, vordering of eis, inclusief maar niet beperkt tot kosten voor rechtsbijstand , ingesteld door een derde partij als gevolg van of voortvloeiend uit uw gebruik van 
www.24kitchen.nl of de 24kitchen-diensten, uw schending van de Overeenkomst, uw schending van rechten van een andere of alle Inhoud die u plaatst of anderszins plaatst op, via of in verband met de 24kitchen-diensten.

Ongevraagde Inzendingen 
Het Bedrijf accepteert bewust geen via de 24kitchen-diensten of anderszins, inclusief maar niet beperkt tot ongevraagde inzendingen van blogideeën, artikelen, scripts, verhaallijnen, fanfictie, personages, tekeningen, informatie, suggesties, voorstellen, ideeën of concepten. Het beleid van het Bedrijf is om simpelweg een dergelijke inzending te verwijderen zonder deze te lezen en door te sturen naar ander personeel van het Bedrijf of personeel van de Gelieerde Bedrijven. Daarom zou een gelijkenis met een ongevraagde inzending en alle elementen in het creatieve werk van het Bedrijf of Gelieerde Bedrijf inclusief, zonder beperking, een film, serie, verhaal, titel of concept, puur toeval zijn. Indien ongevraagde inzendingen worden verstuurd naar het Bedrijf via de 24kitchen-diensten (inclusief maar niet beperkt tot een openbaar forum) kunnen die inzendingen echter worden gebruikt, gekopieerd, gesublicentieerd, aangepast, overgedragen, gedistribueerd, openbaar uitgevoerd, gepubliceerd, weergegeven of verwijderd wanneer het Bedrijf dit geschikt acht (zie ook de “Uw Eigendomsrechten” hierboven). U stemt ermee in dat u geen enkel recht hebt op een vergoeding, referentie of kennisgeving en dat door het versturen van een ongevraagde inzending u afstand doet van het recht om een vordering in te stellen tegen het Bedrijf of Gelieerd Bedrijf met betrekking tot ongevraagde inzendingen, inclusief maar niet beperkt tot, oneerlijke concurrentie, geïmpliceerde contractbreuk of schending van de vertrouwelijkheid. 

Diversen
Het falen van het Bedrijf om enig recht of bepaling van deze Overeenkomst uit te oefenen of af te dwingen zal geen afstandsverklaring vormen van dergelijk recht of bepaling. De paragraaftitels in deze Overeenkomst dienen uitsluitend voor het gemak en hebben geen juridisch of contractueel effect. Deze Overeenkomst is van toepassing voor zover wettelijk toegestaan. Indien een bepaling van deze Overeenkomt onwettig, nietig of niet-afdwingbaar is, dan zal die bepaling worden beschouwd als afgescheiden van deze Overeenkomst en zal deze geen invloed hebben op de geldigheid en afdwingbaarheid van de resterende bepalingen.

Neem contact met ons op via:
klantenservice@24kitchen.nl voor alle vragen over deze Overeenkomst.

IK HEB DEZE OVEREENKOMST GELEZEN EN BEGREPEN EN IK GA AKKOORD MET ALLE BOVENVERMELDE BEPALINGEN.