De basis van koken

Rogge

Rogge is een graansoort die groeit aan grauwe, smalle aren. Roggekorrels zijn lang en grijsblauw tot geel van kleur. Ze worden omhuld door korte kafnaalden. Bij rogge is het kaf wel eetbaar, bij veel andere graansoorten niet. Rogge wordt veel verbouwd in Rusland, Polen en Duitsland; op kleinere schaal ook in Nederland. De roggeplant groeit goed op arme grond en bij lage temperaturen. De plant is niet erg gevoelig voor ziekten. Rogge wordt meestal verwerkt tot producten als bier, ontbijtkoek, taaitaai en natuurlijk roggebrood.

BRON: Voedingscentrum