De basis van koken

Ei stempel

In Nederland worden bijna alleen eieren uit eigen land verkocht. Op de eieren staat altijd een stempel met getallen en letters, bijvoorbeeld: 2 NL 45246 01. Dit beantwoordt de volgende vragen:

 • Hoe heeft de kip geleefd?

       0= biologisch ei

       1= vrije-uitloopei

       2= scharrelei

       3= kooi-ei (vanaf 2012 verboden)
 • Uit welk land komen de eieren?
De letters zijn een afkorting voor het land waar de eieren komen.
 • Van welk bedrijf komen de eieren? 
De laatste getallen verwijzen naar het bedrijf waar de eieren vandaan komen. Dit maakt traceren mogelijk, mocht er met de eieren later iets mis blijken.